ICT-documentatie en documentatie-onderhoud     

Documentatie

Documentatie is meestal bedoeld om intern bij een organisatie te gebruiken. Daarbij kun je denken aan IT-architectuurdocumentatie, gebruikershandleidingen, beheerhandleidingen, procedures of werkwijzen Omdat deze informatie periodiek aangevuld en bijgewerkt moet worden, is een onderhoudscontract aan te raden als je niet zelf met deze activiteit bezig wilt zijn.. 

Documenteren van een IT-infrastructuur, IT-product of -dienst, vergt initieel een intake met betrokkenen. Ook is het nodig alle bestaande (niet afgeronde, verouderde) documentatie en werkwijzen te inventariseren en structureren. Bestaande teksten worden bestudeerd en bijgewerkt waar relevant, nieuwe teksten worden samengesteld aan de hand van gesprekken met medewerkers.