Hoofdredactie, eindredactie, redigeren & advies     

 

Hoofd- en eindredactie

Heb je voor een IT-boek, tijdschrift, website of IT-conferentie tekstuele ondersteuning nodig? Ik doe veel redactioneel werk. Dat varieert van het technisch adviseren bij en redigeren van IT-boeken van uitgevers, het technisch ondersteunen bij het samenstellen van conferentieprogramma's en maken en onderhouden van wetteksten voor deze conferenties tot en het eindredactiewerk en hoofdredactiewerk van bladen en boeken, al dan niet op interim-basis. Hieronder zie je enkele voorbeelden.

Interim-hoofdredactie Network Pro Magazine (2012-2013)

Ondersteuning IT-conferentie (2012)

Hoofdredacteur Linux Magazine (sinds 2012)