Handleidingen, boeken en white papers     

 

Handleidingen

Een handleiding is gratis en hoort heel specifiek bij een product of dienst. Lang niet alle IT-producten worden echter geleverd met een handleiding. En anders ontbreekt veelal de Nederlandse versie of is de Nederlandse vertaling lachwekkend en bevat die veel fouten. 

Een handleiding moet onderhouden en geactualiseerd worden als producten of diensten veranderen. Het taalgebruik en de inhoud moest afgestemd zijn op de doelgroep: de systeembeheerder, de applicatiebeheerder of bijvoorbeeld de eindgebruiker. Handleidingen voor IT-producten en -diensten worden bijna nooit gedrukt maar als PDF bijgeleverd. In opdracht schrijf ik Nederlandse en Engelse handleidingen voor hardware, software/apps of IT-diensten.

Boeken

Boeken worden op eigen initiatief geschreven, of in opdracht van een uitgever (en soms voor een IT-bedrijf). Deze boeken zijn gericht op de doelgroep (vaak leerlingen of cursisten) en zijn educatief opgezet met de focus op een concept, technologie of competentie. Boeken worden vaak gedrukt en zijn minder aan veranderingen onderhevig dan handleidingen.

Ik schrijf gemiddeld één boek of handleiding per jaar.

White papers

White papers zijn compacte documenten van - laten we zeggen - tussen de twee en twaalf bladzijden, die als PDF-download gratis worden aangeboden door een IT-bedrijf of PR-bureau. Soms is registratie voorafgaand aan de download verplicht, want het gaat de sponsor van het white paper om het verkrijgen van je persoonlijke gegevens. White papers plaatsen een IT-product of -dienst in de markt, binnen een concept of koppelen het aan een trend.

Raspberry Pi handleiding (in ontwikkeling) (2016)

Boekenserie voor het onderwijs (dit is deel "nul" van vijf afgeronde delen)

White paper "Selectie wireless router" (2003) - de allereerste Nederlandse omvangrijke gratis productvergelijking!