Teksten over Informatie & Communicatie Technologie

Brings structure and insight into your IT

Schrijven over ICT

Met een IT-opleiding en vele jaren ervaring in de ICT, ligt er een gedegen fundering om over IT te schrijven. En dat is wat ik sinds 2002 doe: het werken in de IT combineren met ontwikkelen & schrijven van ICT-teksten: van artikelen, magazines en boeken, tot en met white papers, product handleidingen voor hardware of software en case studies. Altijd over ICT-onderwerpen.

Doelgroepgericht

ICT is best lastig. De kunst bij ICT-teksten is het vinden van het juiste inhoudelijke niveau dat past bij de doelgroep, met een correcte dosis vakjargon, voldoende uitleg en verdieping of juist eenvoudig en op een hoger abstractieniveau. Studiemateriaal voor het (IT)-onderwijs is immers iets totaal anders dan een case study over een klant van een IT-bedrijf.

Eindproduct

Het eindproduct van een project is altijd een technische tekst over en ICT-onderwerp, meestal in het Nederlands, soms in het Engels of tweetalig.  De tekst is intern voor en bedrijf en niet publiek terug te vinden, of wordt gepubliceerd als artikel, in een tijdschrift of online, als flyer of e-book of - nog steeds mijn favoriet - als gedrukt boek.