Themabladen, redigeren en hoofdredactie

Zo nu en dan werk ik mee aan themanummers. Hierbij schrijf ik niet alle teksten, maar wel een hele serie artikelen, binnen één
specifiek thema. Ik zorg voor interviews, artikelen, reviews, goedkeuring, en oplevering vóór de deadline.  Tien jaar lang - van 2002 t/m 2011 - heb ik in het najaar een compleet nummer van een tijdschrift geschreven, alle artikelen van voor tot achter over het thema Virtualisatie. Het vergt een zeer strakke planning, heldere visie over de inhoud en technisch inzicht en marktkennis. Deze megaprojecten zijn nu niet langer haalbaar, de tijdschriftenwereld is drastisch veranderd en online bestaat deze vorm niet. Je vindt hier als voorbeeld het allereerste nummer uit 2002 en het allerlaatste nummer uit 2012. 
Heb je voor een IT-boek, tijdschrift, website of IT-conferentie tekstuele ondersteuning nodig? Ik doe veel redactioneel werk. Dat varieert van het technisch adviseren bij en redigeren van IT-boeken van uitgevers, het technisch ondersteunen bij het samenstellen van conferentieprogramma's en maken en onderhouden van teksten voor deze conferenties tot en het eindredactiewerk en hoofdredactiewerk van bladen en boeken, al dan niet op interim-basis. 

Boeken, e-books, white papers, handleidingen

Boeken, e-books, white papers en handleidngen worden op eigen initiatief geschreven, of in opdracht van een uitgever (en soms voor een IT-bedrijf). Boeken zijn gericht op de doelgroep (vaak leerlingen of cursisten) en zijn educatief opgezet met de focus op een concept, technologie of competentie. Boeken worden vaak gedrukt en zijn minder aan veranderingen onderhevig dan handleidingen. 

Een handleiding is gratis en hoort heel specifiek bij een product of dienst. Lang niet alle IT-producten worden echter geleverd met een handleiding. En anders ontbreekt veelal de Nederlandse versie of is de Nederlandse vertaling lachwekkend en bevat die veel fouten. Een handleiding moet onderhouden en geactualiseerd worden als producten of diensten veranderen. Het taalgebruik en de inhoud moest afgestemd zijn op de doelgroep: de systeembeheerder, de applicatiebeheerder of bijvoorbeeld de eindgebruiker. Handleidingen voor IT-producten en -diensten worden bijna nooit gedrukt maar als PDF bijgeleverd. In opdracht schrijf ik Nederlandse en Engelse handleidingen voor hardware, software/apps of IT-diensten.

Ik schrijf gemiddeld twee boeken, e-books of handleidingen per jaar.

Bedrijfsdocumentatie

Documentatie is meestal bedoeld om intern bij een organisatie te gebruiken. Daarbij kun je denken aan IT-architectuurdocumentatie, gebruikershandleidingen, beheerhandleidingen, procedures of werkwijzen Omdat deze informatie periodiek aangevuld en bijgewerkt moet worden, is een onderhoudscontract aan te raden als je niet zelf met deze activiteit bezig wilt zijn.

Documenteren van een IT-infrastructuur, IT-product of -dienst, vergt initieel een intake met betrokkenen. Ook is het nodig alle bestaande (niet afgeronde, verouderde) documentatie en werkwijzen te inventariseren en structureren. Bestaande teksten worden bestudeerd en bijgewerkt waar relevant, nieuwe teksten worden samengesteld aan de hand van gesprekken met medewerkers.