Lifecycle (maart 2017)

Als je kinderen hebt, wordt de lifecycle thuis mede bepaald door de kinderen. In eerste instantie wordt de levensduur misschien wat langer, omdat je “oude” apparaten door kunt schuiven. Maar de kinderen zijn steeds minder tevreden met afdankertjes. Op het voortgezet onderwijs doe je zonder moderne smartphone niet mee. Het is verbazend te zien hoeveel jonge tieners er rondlopen met een iPhone 6 Plus en iPhone 7. Smartphones zijn ook aan mode onderhevig, worden gestolen of sneuvelen vroegtijdig. 

Tablets

Tablets gaan wat langer mee en zijn minder gevoelig voor modeverschijnselen zoals een smartphone. Als je niet het sloomste model koopt en rekening houdt met voldoende geheugen bij de aanschaf, lijkt vier jaar een haalbare lifecycle. Vervangen van de iPad wordt dan echt een kwestie van moeten: “papa, mijn iPad is zo sloom”. Na vier jaar doen niet alleen veel spellen het niet meer, ook de YouTube player loopt achter en is erg traag geworden. De iOS versie loopt maar liefst drie versies achter. Vier jaar blijkt het maximum voor een redelijk bruikbare iPad. 

Zakelijke afschrijving van mobiele devices

De financiële afschrijving (in de boeken) voor de belastingdienst kan van de praktische afschrijving afwijken.

In het bedrijfsleven is een technische afschrijving van 2 jaar voor een smartphone - velen schaffen deze aan in combinatie met een 2-jarig abonnement en vervangen hem als het abonnement is afgelopen - en 3 jaar voor een tablet heel gewoon. Laptops worden rond het derde jaar vervangen, maar er zijn ook bedrijven die laptops om de twee jaar vervangen omdat ze gewoon op zijn door intensief gebruik (toetsen zijn versleten, accu’s zijn snel leeg, mechanisme mankementen aan het scherm enzovoort). Desktops gaan wat langer meer, maar Windows en applicaties worden op den duur trager. Een desktop wordt veelal binnen vier jaar vervangen. De standaard of bijgekochte garantietermijn is drie of vier jaar. Na de garantie laten repareren van desktops is vaak niet zinvol.   

Servers

Servers zijn in het algemeen robuuster, maar zijn daarentegen wel 24x7 ingeschakeld. Het wordt sterk aangeraden om productieservers na vijf jaren gebruik te vervangen. Nieuwe servers bieden alsmaar verbeterde technologie, op het gebied van security, performance, stabiliteit en ondersteunde mogelijkheden. Ze worden zuiniger wat betreft stroomverbruik en werken efficiënter. Ook de ondersteuning van nieuwere Windows (of Linux) server-versies is een reden om te vervangen. Als je Windows om supportredenen moet vervangen, is de kans aanwezig dat de hardware niet goed meer wordt ondersteund. 

Beleid

Om alles soepel te laten verlopen en geen onduidelijkheid te hebben is het maken van een algemeen beleidsvoorstel te maken voor de lifecycle van systemen. Voor vervanging van productiesystemen, komen wij bijvoorbeeld tot de volgende tabel als beleidsvoorstel. 

Apparaat

In onderhoud

Uit onderhoud

Vervangen

Smartphone

Eerste twee jaar repareren (onder garantie/onderhoud.

In derde jaar niet meer repareren maar defecte systemen vervangen.

Eind tweede jaar vervanging in gang zetten.

Tablet

Eerste twee jaar repareren (onder garantie/onderhoud.

In derde jaar niet meer repareren maar defecte systemen vervangen.

Eind derde jaar vervangen.

Laptop

Eerste drie jaar repareren (onder garantie/onderhoud.

In derde jaar niet meer repareren maar defecte systemen vervangen.

Halverwege derde jaar vervanging in gang zetten. Eind derde jaar vervangen.

Desktop

Eerste drie jaar repareren (onder garantie/onderhoud.

In vierde jaar niet meer repareren maar defecte systemen vervangen.

Halverwege vierde jaar vervanging in gang zetten. Eind vierde jaar vervangen.

Server

Eerste vier jaar repareren (onder garantie/onderhoud.

In vijfde jaar repareren maar vervanging versnellen.

Halverwege vijfde jaar vervanging in gang zetten. Eind vijfde jaar vervangen.

Natuurlijk moet je van geval tot geval bekijken wat het meest praktisch is. Soms is repareren wel zinvol als het een kleine reparatie is. Soms zijn oudere systemen op plekken te plaatsen waar geen bedrijfskritische processen opgebruikt worden. Maar de structurele vervanging voor productiesystemen (de laatste kolom) zou je moeten respecteren.