Sbc in de lift (mei 2005)

Uit een recent onderzoek van Heliview blijkt dat de interesse in server-based computing nog lang niet op zijn hoogste punt is geraakt. We vatten enkele getallen voor u samen:

o 15% van de organisaties met meer dan vijf werknemers maakt gebruik van server-based computing.

o 19% van de ondervraagde niet-gebruikers geeft aan serverbased computing zeer interessant te vinden en toepassingsmogelijkheden te zien voor hun organisatie.

o 12% geeft aan concrete plannen te hebben om gebruik te gaan maken van server-based computing.

o Server-based computing wordt vooral gebruikt bij organisaties vanaf vijftig werknemers. Het gebruik ligt hier boven de 38%, bij organisaties met meer dan 200 werknemers ligt het gebruik op 51%.

o Binnen de sectoren financile dienstverlening en overheid wordt veel gebruik gemaakt van server-based computing.

o Ruim 20% van de ondervraagde organisaties met serverbased computing regelt de implementatie en het beheer van applicaties zelf. De overige gebruikers schakelen voor advies, implementatie of beheer van applicaties externe dienstverleners in. Hier worden door de IT-verantwoordelijken veel verschillende dienstverleners genoemd wat aangeeft dat de markt zeer versnipperd is.

Het persbericht van Heliview leest u op http://www.heliview.nl/Applications/Heliview.nsf/Nieuws/ID=151

Volgens Heliview "worden de mogelijkheden vooral gezien in organisaties met veel buitendienstmedewerkers en telewerkers die veelvuldig contact hebben met de centrale servers. Hiernaast wordt toenemende samenwerking tussen verschillende organisaties en vestigingen van organisaties gezien als ontwikkeling die het gebruik van server-based computing stimuleert. Vooral in organisaties waar gefragmenteerd gebruik wordt gemaakt van een grote diversiteit aan applicaties, worden voor het gebruik van server-based computing minder mogelijkheden gezien. De meest genoemde voordelen van server-based computing zijn het centrale beheer en onderhoud en de daarmee samenhangende lagere kosten. Door de mogelijkheid tot het snel centraal uitrollen van applicaties of software-updates kan efficinter gewerkt worden. Kosten met betrekking tot aanschaf en beheer voor hardware en software en licenties zijn lager. Door centraal beheer nemen ook de betrouwbaarheid en de veiligheid toe." Aangezien u een abonnement hebt op het praktijkpakket zijn deze voordelen bij u natuurlijk al lang bekend (zie het themaboek Van server-based computing naar access infrastructure).

Vinger in de pap
Tussen de regels van het Heliview persbericht door, lijkt het alsof Citrix (en misschien Microsoft) op zijn minst een kleine vinger in de pap heeft gehad in dit onderzoek. Om te beginnen concludeert Heliview dat "Microsoft en Citrix de meest bekende softwareleveranciers voor server-based computing zijn. De platformen van deze fabrikanten, Terminal Server en MetaFrame, hebben de hoogste naamsbekendheid onder IT-verantwoordelijken en worden ook het meest gebruikt om eindgebruikersystemen aan te sturen." U vindt in het persbericht niets over de alternatieven Tarantella Secure Global Desktop en HOBLink JWT, terwijl producten van deze bedrijven wel degelijk met succes ingezet worden. Ook worden er geen AppSense, RES, Igel, Neoware, Wyse en andere bekende producten aangehaald. Als het onderzoek inderdaad 'gekleurd' is, is dat begrijpelijk: het zou immers alleen maar afleiden van de twee groten: Citrix en Microsoft.

Access infrastructure: 18%
Minstens zo opvallend is de volgende tekst in het persbericht: "Server-based computing vormt de basis van Access Infrastructure en krijgt steeds meer aandacht. Van de vestigingen die bekend zijn met server-based computing wordt bij 18% een integrale strategie voor Access Infrastructure toegepast. Binnen deze organisaties wordt vanuit een strategisch perspectief bepaald welke eindgebruikers op welke wijze veilige toegang tot applicaties en informatie kunnen krijgen. Hierbij wordt de vertaling gemaakt naar de ICT-infrastructuur. 10% van de vestigingen die bekend zijn met server-based computing bevindt zich de orintatiefase." Het feit dat de term access infrastructure zo expliciet naar voren komt, lijkt weer op invloed die Citrix heeft gehad op de vragenlijst. In de praktijk blijkt namelijk deze term nog lang niet ingeburgerd, in tegenstelling tot de term server-based computing waarvan bijna iedereen op zijn minst heeft gehoord. Maar Heliview heeft natuurlijk ook commercile belangen bij een dergelijk persbericht. Het vormt de eerste aanzet naar alweer een server-based computing seminar op 14 september 2005, dat gesponsord wordt door Citrix. Voor informatie, zie www.heliview.nl/Applications/Heliview.nsf/Event/25532