Citrix laat u thuis blijven (2006)

Onder het motto's 'tijdverlies of tijdwinst' en 'wachten of werken' organiseert Citrix met enkele partners waaronder KPN, enkele malen een seminar over filevrijwerken. De marketingcampagne over dit onderwerp is al losgebarsten. Citrix heeft in Europa een onderzoek door Coleman Parkes laten uitvoeren over de bereidheid van managers en medewerkers om mobiel en thuis te werken. Het blijkt dat 80% van het Nederlandse bedrijfsleven openstaat voor mobiel werken, maar 20% daadwerkelijk in staat is om het in de praktijk toe te passen. Naar aanleiding van deze resultaten ging Citrix op zoek naar de top-vijf excuses die bedrijven geven als redenen om niet te gaan flexwerken. Dit zijn de excuses.

1) Het "O-werk-je-weer-thuis" syndroom. Traditioneel is er veel wantrouwen ten opzichte van de motivatie en doelgerichtheid van werknemers als zij niet regelmatig op kantoor werken. Het onderzoek toont echter aan dat ondernemingen zich niet in dit beeld herkennen.

2) "Mijn team communiceert niet meer met elkaar". Een vaak voorkomend idee is dat werken buiten het kantoor kan leiden tot 'einzelganger-gedrag' en het de interactie tussen werknemers en de productiviteit vermindert. Uit Citrix' onderzoek blijkt echter dat ook dit beeld niet overeenkomt met de realiteit.

3) "Het is gewoon te duur!". Een logisch argument zou zijn dat het faciliteren van flexibel werken voor werknemers een kostbaar ict-traject vereist, waardoor de lasten groter worden dan de baten. Echter het onderzoek toont aan dat investeren in flexwerk-technologieën niet als een drempel wordt gezien.

4) "Help! Mijn informatie ligt op straat". Het beveiligen van informatie wordt vaak genoemd als één van de voornaamste hindernissen bij het gebruik van computers voor zakelijke doeleinden. Vandaag de dag hebben bedrijven niet alleen met virussen en hackers te maken, maar ook met diefstal of verlies van laptops en pda's met vertrouwelijke of gevoelige informatie, zoals duidelijk werd in 2004 in het geval van een medewerker van de Ministerie van Justitie. Het is dus geen verassing dat, volgens Citrix' onderzoek, beveiliging van informatie hoog op de agenda staat bij Nederlandse ondernemingen.

5) "Toegang tot e-mail doet vragen naar meer". Uit het onderzoek blijkt dat 89% van de Nederlandse werknemers tegenwoordig op afstand toegang heeft tot e-mail. Ondanks dit hoge percentage hebben veel werknemers de behoefte om meer informatiebronnen te gebruiken dan alleen emailberichten.

Voor meer informatie en deelname aan het symposium, zie http://www.filevrijwerken.nl