Het einde voor de MBO-systeembeheerder? (februari 2015)

Onlangs was ik bij een middelgrote organisatie op bezoek. De IT-afdeling zou grotendeels opgedoekt worden, voor de ongeveer 10 medewerkers zou een passende functie gezocht worden. De oorzaak: outsourcing! Niet naar lagelonen landen, maar gewoon in Nederland bij een cloud-aanbieder die tevens de ondersteuning gaat leveren. De organisatie werkt grotendeels met thin clients en een centrale Citrix XenApp-omgeving, en bovendien worden diverse bedrijfsapplicaties al extern gehost en als dienst afgenomen. De organisatie is van mening dat het beheer van de thin clients (wat minimaal is) en de centrale XenApp-farm geen core business is. Bovendien maakt het gehoste karakter van de XenApp-oplossing outsourcing relatief eenvoudig mogelijk. 

Maar als je dan gaat doorvragen, blijkt er meer aan de hand. De traditionele beheerders hebben grotendeels een MBO-achtergrond. De IT-infrastructuur bestaande uit de extern gehoste applicaties, de XenApp-farm, het SAN, de Exchange- en SharePoint-omgeving, de telefooncentrale, de firewall, routers enzovoort blijkt veel te complex om zelf nog langer te beheren en jonge HBO-aanwas om het team te verstreken, lijkt niet te vinden. De organisatie koopt dus niet alleen outsouring in maar vooral IT-kennis, met de hoop dat de omgeving hierdoor beter beheerd wordt en minder problemen heeft. IT-omgevingen worden alsmaar complexer, ondanks voortdurende consolidatie en standaardisatie. De HBO’ers hoeven niet te vertrekken, voor hen is een nieuwe rol weggelegd: ze worden intermediate tussen de externe partijen en het management van de organisatie en blijven verantwoordelijk voor alle vernieuwingen (IT-projecten) en de architectuur. 

Is een IT’er met een MBO binnen organisaties nog wel aantrekkelijk? Ja, met veel ervaring feitelijk wel - ook al denkt dit bedrijf daar anders over - maar afgestudeerde MBO’s hebben het lastig. Ze moeten immers eerst werken om praktijkervaring op te bouwen. Bovendien is IT binnen het MBO-onderwijs - uitzonderingen daargelaten - onder de maat en wordt er geen les gegeven in moderne technologie. Dat komt niet alleen omdat de docenten al wat langer meedraaien en zelf praktijkkennis ontberen, maar vooral ook omdat het bij veel scholen aan budget ontbreekt om een high-tech IT-infrastructuur te bouwen, onderhouden en vernieuwen, net zoals dat bij organisaties gebeurt. Misschien is de conclusie wel dat het onmogelijk is op school bruikbare IT-praktijkervaring op te bouwen en is het slim ons te gaan richten op een zeer brede maar conceptuele kennis van IT in plaats van op productgerichte kennis?