Versie na versie na versie

Soms lijkt het er een beetje op dat Citrix net Microsoft wordt, tenminste op het gebied van producten en verwarring rond versies van en fixes voor producten. Houdt u Citrix nog bij? Het valt niet mee om de overnames, producten die daar uit voort komen en bestaande producten en hun versies en tussenreleases bij te houden. Als we in het praktijkhandboek kijken naar de Presentation Server tijdlijn, dan zien we dat er ieder jaar minimaal één versie op de markt komt. De het aantal wijzigingen en als gevolg daarvan de impact van een versie, is soms groot en soms klein. Om fouten te verbeteren gebruikt Citrix (naast hotfixes) service packs en om minder omvangrijke vernieuwingen in te voeren, heeft Citrix tot op heden Feature Releases gebruikt. De verwarring ontstaat doordat Feature Releases soms veel en soms weinig functionaliteit toevoegen, maar wel apart gelicenseerd worden (en soms aangeschaft en betaald moeten worden als u geen subscription advantage heeft). MetaFrame Presentation Server 3.0 bevat eigenlijk niet meer vernieuwingen dan enkele van de Feature Releases op MetaFrame XP, en had technische bekeken net zo goed Feature Release 4 mogen heten. De nieuwe versie van MetaFrame Presentation Server komt volgend jaar op de markt, waarschijnlijk niet als Feature Release 1 voor MPS 3.0 maar als MetaFrame Presentation Server 4.0. De verwachting is dat Citrix Metaframe Presentation Server 4.0 kort na de release van Windows 2003 servicepack 1 geïntroduceerd wordt. Citrix geeft aan een technologiebedrijf te zijn en snel met nieuwe mogelijkheden te willen uitkomen; hierdoor is MPS 3.0 wellicht wat te vroeg op de markt gebracht. De verbeteringen en uitbreidingen in MPS 4.0 zijn veel uitgebreider en ingrijpender dan de aanpassingen die van MPS XP FR3 naar MPS 3.0 zijn doorgevoerd.

Suite-versies lopen niet synchroon

Net zo verwarrend is dat de producten in de Access Suite niet gelijk lopen in versienummer en vrijgave-datum; als u de Suite aanschaft ontvangt u de op dat moment actuele versies van de onderdelen. Wilt u zichzelf met een opleiding en examen certificeren, dan is het een kunst om de bij de versie die u gebruikt, een examen te vinden en af te leggen. Als u lid bent van het Citrix Developer Network (en dat is gratis, zelfs als u geen klant bent van Citrix, zie www.citrix.com/cdn), bent u eind 2004 uitgenodigd voor een korte vragenlijst met twaalf meerkeuzevragen. De meeste vragen gaan over de vrijgavesnelheid van releases van MetaFrame Presentation Server. Citrix wil weten of u vindt dat het te snel gaat, hoe lang u een versie test, hoe snel u opwaardeert en wat de redenen daarvoor zijn. Of u licenties bijkoopt, of u onderhoud heeft en waarom wel of niet. Vaste bezoekers aan de Citrix iForums hebben al vaker gehoord dat de versievrijgave policy onder de loep wordt genomen, en dat punt komt blijkbaar nabij.

Servicepack 4 voor MetaFrame XP

De jongste aanvulling op het product MetaFrame XP is servicepack 4 (merk op: dit is niet MetaFrame Presentation Server 3.0). Deze update is net voor kerstmis 2004 vrijgegeven. Bestudeert u voorafgaand aan de installatie goed het readmebestand, want er zijn enkele bekende problemen, met name een tweetal geïnstalleerd hotfixes kunnen roet in het eten gooien. Verder vereist de installatie van het ongeveer 10MB grote bestand dat u vooraf Feature Release 3 en servicepack 3 heeft geïnstalleerd en dat Windows Installer 3.0 beschikbaar is (die eveneens onlangs vrijgegeven is in november 2004). Net als voor Presentation Server zelf, is de servicepack in twee varianten te downloaden: één voor Windows 2000 Server en één voor Windows Server 2003. De servicepack lost op beide besturingssystemen ruim 250 problemen op, en nog eens een vijftiental extra voor Windows Server 2003. Verder is er een aparte servicepack4 voor de Citrix management Console en voor de Web console. Voor meer informatie zie: http://support.citrix.com/kb/entry.jspa?externalID=CTX105282


[Bron: Server-based computing & access infrastructure nieuwsbrief 1, 2005 - voorjaar 2005]